Privacy

Privacy
Privacy
De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer/privacy is van essentieel belang voor Nautracom Hoezeer informatie de basis is om u een goede dienstverlening en goede producten te bieden, is ons belangrijkste goed: uw vertrouwen. Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen van persoonlijke gegevens van klanten.
De navolgende belofte spreken wij dan ook uit naar onze (potentiële)klanten:
Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De gegevens van klanten en bezoekers, de klanten, worden opgenomen in onze klanten administratie. De verantwoordelijke voor de gegevens verwerkingen is Nautracom.
Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden. Dit gebeurt onder meer door onze commerciële activiteiten te administreren. Hierbij trachten wij rekening te houden met de voorkeuren van klanten.
Gebruik van cookies.
Nautracom maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Nautracom maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de Nautracom site gemakkelijker te maken.
Wij laten alleen geautoriseerde medewerkers toe tot klantinformatie. Medewerkers die ons privacy statement overtreden, zullen disciplinair worden gestraft. De infrastructuur en programma’s voor het administreren van klantgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen. Wij zullen geen klantinformatie aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij de klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of door de wet worden gedwongen. Wij zullen te allen tijde het beheer over de vertrouwelijkheid van onze klantinformatie blijven voeren. Uiteraard heeft een klant inzage in de gegevens die Nautracom hem vastlegt. Verzoeken, liefst onder vermelding van het klantnummer, dienen te worden toegezonden aan:
Nautracomo.v.v. inzage persoonsgegevensoffice@nautracom.com
De cliënt krijgt dan bij inzage de op hem betrekking hebben gegevens thuisgestuurd.  Toezending per email is gratis. Wij trachten klantgegevens zo compleet, up to date en accuraat mogelijk te houden. In voorkomend geval bestaat tevens het recht om aanpassing of verwijdering van gegevens te vragen, aan welk verzoek Nautracom redelijkerwijs gevolg zal geven. Indien er vragen zijn over het privacybeleid van Nautracom BV, dan kunnen deze worden gericht aan:
Nautracom
o.v.v. privacybeleid
Email: office@nautracom.com


Nautracom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid van Nautracom.